Αίτηση διαχωρισμού φακέλων

Ζητήστε τον διαχωρισμό της αίτησης σας για διεθνή προστασία από τις αντίστοιχες αιτήσεις: 

  • του/της συζύγου σας
  • του πατέρα σας
  • της μητέρα σας
  • του παιδιού σας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: