Αίτηση αυτοκαταγραφής

Μπορείτε να ολοκληρώσετε την πλήρη καταγραφή σας, αν έχετε ήδη προκαταγραφεί:

  • από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης κατά την είσοδό σας στη χώρα ή
  • από την Ελληνική Αστυνομία κατά την διάρκεια διοικητικής κράτησης ή
  • από την Υπηρεσία Ασύλου μέσω χρήσης της εφαρμογής Skype

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: