Αίτηση αναβολής / επίσπευσης συνέντευξης

Μπορείτε να ακυρώσετε ή να επισπεύσετε τη συνέντευξή σας για λόγους υγείας, κωλύματος δικηγόρου κ.ά.

Θα χρειαστεί να επισυνάψετε ένα έγγραφο που να αποδεικνύει τον λόγο για τον οποίο ζητάτε την ακύρωση ή την επίσπευση. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: