Εγγραφή σε Πρότυπο / Πειραματικό Σχολείο

Οι γονείς και κηδεμόνες μαθητών που ολοκληρώνουν τη ΣΤ’ τάξη Δημοτικού ή τη Γ’ τάξη Γυμνασίου μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την εισαγωγή τους σε Πρότυπο ή/και Πειραματικό Σχολείο.

Για την εισαγωγή στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων θα διεξαχθεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων στις 29 Ιουνίου. Στα Πρότυπα Γυμνάσια που συνδέονται με Πειραματικά Δημοτικά για το σχολικό έτος 2020-2021, με τη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων θα καλυφθούν μόνον οι κενές θέσεις.

Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στην Α’ τάξη Πρότυπων Λυκείων, μόνο για την κάλυψη κενών θέσεων.

Για την εισαγωγή μαθητών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στις 25 Ιουνίου.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: