Καταχώρηση στοιχείων μετάφρασης

Μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία της επίσημης μετάφρασης εφόσον είστε πιστοποιημένος μεταφραστής.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς σας πρόσβασης στο TAXISnet
  • να καταχωρήσετε την ημερομηνία, την ιδιότητα του εξυπηρετούμενου, την κατηγορία του προς μετάφραση εγγράφου, τον αριθμό των σελίδων και την γλώσσα ή τις γλώσσες (απο/προς)

Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδοθεί φέρει μοναδικό σειριακό αριθμό (barcode) ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται στην αρχή του κειμένου της μετάφρασης επάνω δεξιά.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: