Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΕ διοικητικοί)

Υποβάλετε αίτηση για τη στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με διοικητικούς υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά 100 θέσεις εργασίας με καθεστώς σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 3 μήνες.

Μοναδικό κριτήριο επιλογής είναι η αύξουσα σειρά της αίτησής σας, με έναρξη τη Δευτέρα, 4 Απριλίου και ώρα 13:00.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet.

H πρόσκληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 “Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ” της Πράξης “Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄ οίκoν”.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ ΤΣ & ΕΚΤ, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: