Αιτήσεις πρόσληψης σε Κινητές Ομάδες Υγείας (KOMY) του ΕΟΔΥ ΙΙ

Υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων σε 50 ομάδες Κινητών μοριακών ελέγχων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στα πλαίσια του Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και υπηρεσιών ΕΟΔΥ».

Πρόκειται για θέσεις με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας μέχρι 30/9/2021.

Η πρόσκληση διενεργείται με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης με έναρξη την Πέμπτη 10/06/2021 και ώρα 13:00.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: