Αιτήσεις πρόσληψης σε Κινητές Ομάδες Υγείας (KOMY) του ΕΟΔΥ Ι

Υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στις 500 Κινητές Ομάδες ειδικού σκοπού (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Πρόκειται για 1.100 θέσεις με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 3 μηνών και με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον 3μηνο.

Θα χρειαστεί να συνδεθείτε στο gov.gr με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: