Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Βρείτε τα απογραφικά δεδομένα των 3 τελευταίων απογραφών (1991, 2001 και 2011) σε απλή και λεπτομερή χαρτογραφική απόδοση που διευκολύνει την ανάλυση και επεξεργασία τους.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: