Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Σε αυτήν την πλατφόρμα οπτικοποίησης και χαρτογραφικής αναπαράστασης κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων (Socioscope), μπορείτε να βρείτε τα δεδομένα που σας ενδιαφέρουν με βάση θεματικές περιοχές και να δημιουργήσετε τα δικά σας γραφήματα και χάρτες.

Στη συνέχεια, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να μοιραστείτε τις απεικονίσεις σας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: