Εκδόσεις Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Βρείτε βιβλία, e-books και κείμενα εργασίας ελεύθερης πρόσβασης, τα e-books του ΕΚΚΕ, καθώς και το επιστημονικό περιοδικό “Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών”.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: