Δημόσιος κατάλογος Βιβλιοθήκης Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Βρείτε μη ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των κοινωνικών επιστημών και κάντε αίτηση δανεισμού τους από τη βιβλιοθήκη.


Η αίτησή σας προωθείται την επόμενη εργάσιμη μέρα και το βιβλίο παραμένει στο Γραφείο Εξυπηρέτησης της κεντρικής βιβλιοθήκης με το όνομα σας, για 3 εργάσιμες μέρες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: