Αποθετήριο Κοινωνικών Δεδομένων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Βρείτε δεδομένα ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, πολυδιάστατους πίνακες, πακέτα μεταδεδομένων και τεκμήρια, αρχειοθετημένα με βάση διεθνή πρότυπα.


Ακόμη, δείτε μεταδεδομένα ποσοτικών ερευνών στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: