Αίτηση συμμετοχής στον 28ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή στον 28ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

Η αίτηση αφορά στην εισαγωγή εκατόν εξήντα (160) συνολικά ατόμων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., που μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης φοίτησης διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, θα διοριστούν σε θέσεις μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση από την Τετάρτη 25 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα:

  • Email: diag@ekdd.gr
  • Τηλέφωνα: 213 1306 243, 213 1306 249, 213 1306 470

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: