Τοποθέτηση / μετάθεση οπλίτη Πολεμικής Αεροπορίας

Οι οπλίτες που ολοκληρώσατε την βασική σας εκπαίδευση, μπορείτε να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την τοποθέτηση /μετάθεση σας με βάση οικονομικά / κοινωνικά κριτήρια.

Θα χρειαστείτε:

  • τον Αριθμό Στρατολογικού σας μητρώου (ΑΣΜ)
  • το απαραίτητο δικαιολογητικό ανάλογα την περίπτωση σας

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: