Πληροφορίες για την απαλλαγή μου

Μάθετε αν έχετε απαλλαγεί από την υποχρέωση στράτευσης.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: