Μεταφορά σε μειωμένη θητεία στράτευσης

Μπορείτε να αιτηθείτε την μεταφορά σας στους υπόχρεους εκπλήρωσης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης. Η θητεία σας μπορεί να γίνει διάρκειας είτε:

  • εξάμηνης
  • εννεάμηνης

Στο Ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να μεταφερθείτε στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Πότε υποβάλλετε αίτηση:
Οποτεδήποτε μετά την κατάταξή σας.
Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: