Κατάθεση οφειλόμενου πιστοποιητικού σπουδών στην στρατολογία

Όσοι σπουδαστές ή υποψήφιοι σπουδαστές λάβατε αναβολή, οφείλετε να υποβάλλετε είτε:

  • πιστοποιητικό σπουδών 
  • βεβαίωση συμμετοχής σας σε εξετάσεις εισαγωγής
  • βεβαίωση εγγραφής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή αντίστοιχα

Πότε υποβάλλετε αίτηση
Μέχρι την ημέρα κατάταξης σας στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως αυτή προκύπτει από την διακοπή ή την λήξη της αναβολής σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • πιστοποιητικό ή βεβαίωση σπουδών / αντίγραφο πτυχίου / μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών / διδακτορικού διπλώματος για τους σπουδαστές
  • πιστοποίηση ή βεβαίωση συμμετοχής σας σε εξετάσεις εισαγωγής ή σε διαδικασία εγγραφής για τους υποψήφιους σπουδαστές

Η μη κατάθεση του πιστοποιητικού επισύρει σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις.

Εάν κατά την διακοπή της αναβολής σας έχετε ήδη καταθέσει το πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: