Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων

Οι στρατεύσιμοι που γεννηθήκατε το 2002 (κλάση 2023) μπορείτε να καταθέσετε το Δελτίο Απογραφής σας χωρίς να πάτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης για την πανδημία του Covid-19. 

Τι πρέπει να κάνετε:

  1. εκτυπώνετε το Δελτίο Απογραφής
  2. το συμπληρώνετε και το υπογράφετε
  3. το στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: