Κατάταξη προτάκτου στις ένοπλες δυνάμεις

Μπορείτε να αιτηθείτε την κατάταξή σας ως πρότακτος στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον είστε ενήλικος και δεν έχετε κληθεί ακόμη για κατάταξη.

Πότε υποβάλλετε αίτηση:

  • για τον Στρατό Ξηράς μετά την ενηλικίωσή σας
  • για το Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική Αεροπορία μετά την ενηλικίωση και την κατανομή ή μεταφορά σας στον Κλάδο αυτό από άλλο Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την ακριβή ημερομηνία γέννησής σας

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: