Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

Μπορείτε να αιτηθείτε την εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης που σας έχει επιβληθεί.

Πότε υποβάλλετε αίτηση

Οποτεδήποτε από την ημερομηνία που σας επιβλήθηκε η πρόσθετη στρατιωτική σας υποχρέωση και μέχρι την ημερομηνία που αρχίζει η εκπλήρωσή της.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • e-Παράβολο (κωδικός 2428)

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: