Ένταξη σε προηγούμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ)

Οι υπόχρεοι για κατάταξη μπορείτε να αιτηθείτε την ένταξή σας σε προηγούμενη ΕΣΣΟ από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία λήξης ή διακοπής της αναβολής κατάταξής σας.

Πότε υποβάλλετε αίτηση
Οποιαδήποτε στιγμή μετά την ημέρα λήξης ή διακοπής της αναβολής κατάταξης σας και μέχρι την προηγούμενη ημέρα κατάταξης σας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ένταξη στην προηγούμενη ΕΣΣΟ πραγματοποιείται με ονομαστική διαταγή της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Κλάδου στον οποίο έχουν κατανεμηθεί οι στρατεύσιμοι ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: