Διακοπή αναβολής κατάταξης στράτευσης υποψηφίων ανώτερων / ανώτατων σχολών

Όσοι έχετε λάβει αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι ανώτερων / ανώτατων σχολών, μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή της αναβολής σας.

Πότε υποβάλλετε αίτηση
Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της αναβολής κατάταξης που σας έχει χορηγηθεί.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • πιστοποίηση ή βεβαίωση συμμετοχής σας σε εξετάσεις εισαγωγής ή σε διαδικασία εγγραφής

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η παραπάνω διαδικασία ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: