Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

Μπορείτε να αιτηθείτε την άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης που σας έχει επιβληθεί εφόσον επικαλείστε λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων.

Πότε υποβάλλετε αίτηση

Οποτεδήποτε μετά την επιβολή της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης και πριν την ημερομηνία της οριστικής απόλυσής σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα επικαλείστε τους λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων για άρση της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης
  • οποιαδήποτε έγγραφα στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν οι λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων που επικαλείστε για την άρση της πρόσθετης στρατιωτικής σας υποχρέωσης

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: