Αποστολή ειδοποίησης εφέδρου

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στις 18 Ιανουαρίου του 2021 λόγω αναβάθμισης.

Μπορείτε εναλλακτικά να επικοινωνήσετε με τον φορέα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου des-mo@army.gr
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: