Αποστολή ειδοποίησης εφέδρου

 

Επικαιροποιήστε τα ατομικά σας στοιχεία ως έφεδρος για να λαμβάνετε εξατομικευμένη πληροφόρηση από τη στρατολογία.

Θα χρειαστείτε τον Στρατιωτικό σας Αριθμό.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: