Αναβολή στράτευσης μόνιμου κάτοικου εξωτερικού

Μπορείτε να αιτηθείτε την αναβολή κατάταξής σας στις Ένοπλες Δυνάμεις εάν έχετε:

  • κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες
  • βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικείτε στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες

Πότε υποβάλλετε αίτηση:
Οποτεδήποτε μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύετε το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • το πιστοποιητικό μόνιμου κατοίκου εξωτερικού που εκδίδεται από τις αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές.

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό μόνιμου κατοίκου εξωτερικού κλείνοντας ραντεβού στο myConsulLive για να εξυπηρετηθείτε από εξειδικευμένο υπάλληλο του Προξενείου του Υπουργείου Εξωτερικών.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: