Αναβολή κατάταξης στράτευσης λόγω σπουδών σε σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / εσπερινό λύκειο / μεταλυκειακό έτος / ΙΕΚ / τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ ή ΣΕΚ

Οι σπουδαστές μπορείτε να ζητήσετε αναβολή της κατάταξής σας στις ένοπλες δυνάμεις λόγω της φοίτησής σας σε σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εσπερινό λύκειο, μεταλυκειακό έτος, ΙΕΚ ή τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ ή ΣΕΚ.

Πότε υποβάλλετε αίτηση
Από την 1η Ιανουαρίου της χρονιάς που διανύετε το 19ο έτος της ηλικίας σας ως την ημερομηνία που έχετε υποχρέωση να καταταγείτε στις ένοπλες δυνάμεις.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • πιστοποιητικό / βεβαίωση τρέχοντος ακαδημαϊκού ή σχολικού έτους της σχολής / σχολείου σας

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας και να πάρετε οδηγίες για την αναβολή σας. 

 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: