Αναβολή κατάταξης στράτευσης λόγω σπουδών σε λύκειο / σχολείο δεύτερης ευκαιρίας / γυμνάσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

Οι μαθητές, μπορείτε να ζητήσετε αναβολή της κατάταξής σας στις ένοπλες δυνάμεις λόγω της φοίτησής σας σε λύκειο, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας ή γυμνάσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Πότε υποβάλλετε αίτηση
Από την 1η Ιανουαρίου της χρονιάς που διανύετε το 19ο έτος της ηλικίας σας ως την ημερομηνία που έχετε υποχρέωση να καταταγείτε στις ένοπλες δυνάμεις.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • πιστοποίηση / βεβαίωση τρέχοντος σχολικού έτους του σχολείου σας

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας και να πάρετε οδηγίες για την αναβολή σας.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: