Αναβολή κατάταξης στράτευσης λόγω σπουδών σε ανώτερη / ανώτατη σχολή για κύριες / μεταπτυχιακές σπουδές ή σε κέντρο μεταλυκειακής εκπαίδευσης

Οι σπουδαστές μπορείτε να ζητήσετε αναβολή της κατάταξής σας στις ένοπλες δυνάμεις λόγω της φοίτησής σας σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές ή σε κέντρο μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Πότε υποβάλλετε αίτηση
Από την 1η Ιανουαρίου της χρονιάς που διανύετε το 19ο έτος της ηλικίας σας ως την ημερομηνία που έχετε υποχρέωση να καταταγείτε στις ένοπλες δυνάμεις.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • πιστοποιητικό / βεβαίωση τρέχοντος ακαδημαϊκού ή σχολικού έτους της σχολής / σχολείου σας
  • βεβαίωση εγγραφής σε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ), αν σπουδάζετε σε ΚΕΜΕ

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας και να πάρετε οδηγίες για την αναβολή σας. 
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: