Αναβολή κατάταξης στράτευσης για υποψήφιους σπουδαστές ανώτερων / ανώτατων σχολών

Οι υποψήφιοι σπουδαστές μπορείτε να ζητήσετε αναβολή της κατάταξής σας στις ένοπλες δυνάμεις λόγω συμμετοχής σας στις εξετάσεις εισαγωγής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή.

Πότε υποβάλλετε αίτηση
Από την 1η Ιανουαρίου της χρονιάς που διανύετε το 19ο έτος της ηλικίας σας ως την ημερομηνία που έχετε υποχρέωση να καταταγείτε στις ένοπλες δυνάμεις.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • απολυτήριο λυκείου ή πιστοποιητικό αλλοδαπών αρχών από το οποίο προκύπτει το δικαίωμα συμμετοχής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας και να πάρετε οδηγίες για την αναβολή σας. 
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: