Αναβολή κατάταξης στράτευσης για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος

Μπορείτε να αιτηθείτε αναβολή της κατάταξής σας στις Ένοπλες Δυνάμεις για την απόκτηση του διδακτορικού σας διπλώματος.

Πότε υποβάλλετε αίτηση
Οποιαδήποτε στιγμή από την ημέρα εγγραφής σας για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών και μέχρι την ημέρα που έχετε υποχρέωση να καταταγείτε στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • πιστοποιητικό ή βεβαίωση σπουδών διδακτορικού διπλώματος

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: