Αναβολή κατάταξης στράτευσης για κοινωνικούς λόγους

Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις μπορείτε να ζητήσετε την αναβολή της κατάταξης σας για κοινωνικούς λόγους όπως:

  • οικογενειακούς
  • προσωπικούς
  • οικονομικούς

που απαιτούν για την επίλυση τους την παρουσία σας κατά την ημερομηνία κατάταξης σας ή στο μέλλον.

Πότε υποβάλλετε αίτηση
Μέχρι και την ημέρα κατάταξης σας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το αίτημα σας θα εξεταστεί και εάν:

  • εγκριθεί θα καταταγείτε με τη μεθεπόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ)
  • απορριφθεί και έχετε ξεπεράσει την ημερομηνία κατάταξής σας, υποχρεούστε να καταταγείτε εντός 5 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής πράξης.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνετε τους λόγους που δεν μπορείτε να καταταγείτε
  • συνοδευτικά έγγραφα τα οποία να υποστηρίζουν το αίτημα σας  όπως περιγράφονται στις Πληροφορίες
  • το σημείωμα κατάταξής σας

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: