Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων

Μπορείτε να αιτηθείτε την αναβολή κατάταξής σας στις Ένοπλες Δυνάμεις εάν έχετε αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με οποιαδήποτε διάταξη του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ή βάσει άλλης διάταξης, για την οποία απαιτείται η βούλησή σας.

Πότε υποβάλλετε αίτηση

Οποτεδήποτε μετά την ημερομηνία απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας και μέχρι την ημερομηνία κατάταξης που προσδιορίζεται από την ημερομηνία απόκτησής της. Αν υποβληθεί η αίτηση αργότερα, η αναβολή χορηγείται και διαρκεί ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής σας σε μητρώα αρρένων έτους.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • απόφαση εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων από την οποία να προκύπτει η νομική βάση απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: