Συμμετοχή στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις του  Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στo Taxisnet
  • να επισυνάψετε ένα ταξιδιωτικό σας έγγραφο
  • να επισυνάψετε την άδεια / βεβαίωση παραμονής
  • στοιχεία του φακέλου κτήσης ιθαγένειας αν έχετε υποβάλει    

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού θα πρέπει να επιτύχετε στις εξετάσεις:

  • ελληνικής γλώσσας (επιπέδου ανάλογου του Β1 στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου
  • γνώσεων στις θεματικές ενότητες Γεωγραφία, Ιστορία, Πολιτισμός και Πολιτικοί Θεσμοί της Ελλάδας

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: