Μητρώο Βαθμολογητών / Αξιολογητών - Ομάδες Επιτηρητών Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Όσοι επιθυμείτε να οριστείτε ως Βαθμολογητές, Αξιολογητές ή Επιτηρητές στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για να:

  • εγγραφείτε στο Μητρώο ως Βαθμολογητής ή Αξιολογητής
  • συμμετέχετε σε ομάδα Επιτηρητών

Όσοι έχετε ήδη συμμετάσχει σε κάποιο κύκλο εξέτασης με κάποιον από τους παραπάνω ρόλους, μπορείτε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αποζημίωση σας.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: