Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα επικουρικών συντάξεων τ. ΕΤEAM

Οι συνταξιούχοι του πρώην Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) μπορείτε να εκδώσετε μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνταξή σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου
  • τον αριθμό διατραπεζικού συσυήματος πληρωμών (ΔΙΑΣ)

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: