Υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων

Οι μηχανικοί μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά:

  • τα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας
  • τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα κτηματολογικά γραφεία, στις περιοχές που λειτουργεί κτηματολόγιο

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: