Υπηρεσίες κτηματολογίου για συμβολαιογράφους

Οι συμβολαιογράφοι μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήσεις καταχώρισης για τις πράξεις που έχετε συντάξει και υπογράψει και να λάβετε πιστοποιητικό καταχώρισης.
Ακόμη, μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία κάθε αίτησής σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς σας στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου
  • την έγκυρη ψηφιακή υπογραφή σας


Αφού υποβάλετε την αίτηση, μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα θα εκδοθεί το "Έντυπο Οφειλής".
Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταβάλετε το οφειλόμενο ποσό μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία του "Εντύπου Οφειλής".


Η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένες περιοχές κάλυψης και λειτουργεί μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα: τηλ. 210 3307450, e-mail notaries@notariat.gr (edited)

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: