Υπηρεσίες κτηματολογίου για δικαστικούς επιμελητές

Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική έρευνα στις Κτηματολογικές εγγραφέςτης τοπικής σας αρμοδιότητας, εντός του Εφετείου που ασκείτε τα καθήκοντα σας.

θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης σας στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας (ΟΔΕΕ).

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: