Θέαση ορθοφωτογραφιών

Δείτε δωρεάν το πιο πρόσφατα ενημερωμένο ορθοφωτογραφικό υλικό όλης της χώρας, με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.

Οι διαθέσιμες ορθοφωτογραφίες αφορούν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με εξαίρεση ορισμένες παραμεθόριες περιοχές και ορισμένες διαβαθμισμένες εγκαταστάσεις, για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί και απαγορεύσεις.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: