Αποδεικτικό υποβολής κτηματολογικής δήλωσης

Οι πολίτες που έχετε υποβάλει δήλωση στο γραφείο κτηματογράφησης μετά τις 2/7/2014 και έχετε εξοφλήσει το οφειλόμενο πάγιο τέλος, μπορείτε να εκτυπώσετε το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης 48 ώρες περίπου μετά την πληρωμή.

Το αποδεικτικό μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε όσοι υποβάλατε ηλεκτρονικά τις δηλώσεις σας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: