Δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"

Οι γονείς μπορείτε να λάβετε ενίσχυση με τη μορφή voucher για την εγγραφή του παιδιού ή των παιδιών σας σε παιδικό σταθμό, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), ή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Προτεραιότητα στη δράση έχετε οι γονείς:

  • που είστε οι ίδιοι ή τα παιδιά σας ΑμεΑ
  • που είστε άνεργοι ή επισφαλώς απασχολούμενοι
  • που έχετε εισόδημα μικρότερο από το κατώφλι της φτώχειας

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ τον δικό σας και του παιδιού
  • στοιχεία επικοινωνίας
  • εκκαθαριστικό σημείωμα 2018
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: