Πιστοποίηση μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ

Οι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ μπορείτε να πάρετε έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: