Γνωστοποίηση καταχώρισης στο σύστημα πληροφοριών ΣΕΝΓΚΕΝ

Μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονικά αίτηση για να μάθετε τα στοιχεία σας που είναι καταχωρισμένα στο σύστημα πληροφοριών ΣΕΝΓΚΕΝ-ΣΠΣ (Schengen Information System-SIS).

Στη συνέχεια:

  • πηγαίνετε με την εκτυπωμένη αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Αστυνομικό τμήμα ή το Τμήμα ασφαλείας της περιοχής σας
  • παίρνετε τη βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών
  • ενημερώνεστε για την πορεία της αίτησής σας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αναζήτησης αιτημάτων

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: