Έκδοση / ανανέωση προσωρινής άδειας εισόδου στη χώρα για λόγους έκτακτης ανάγκης

Οι αλλοδαποί μπορείτε να εκδώσετε ή να ανανεώσετε την προσωρινή άδεια εισόδου στη χώρα για λόγους έκτακτης ανάγκης (π.χ. υγείας, ασθένεια ναυτικού).

Κάνετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά και ενημερώνεστε με e-mail για την πορεία της.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: