Έκδοση / ανανέωση προσωρινής άδειας εισόδου στη χώρα για λόγους έκτακτης ανάγκης

Οι αλλοδαποί μπορείτε να εκδώσετε ή να ανανεώσετε την προσωρινή άδεια εισόδου στη χώρα για λόγους έκτακτης ανάγκης (π.χ. υγείας, ασθένεια ναυτικού).

Κάνετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά και ενημερώνεστε με email για την πορεία της.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: