Έκδοση / ανανέωση άδειας παραμονής αλλοδαπού σε καθεστώς διεθνούς προστασίας

Οι αλλοδαποί σε καθεστώς διεθνούς προστασίας (άσυλο ή επικουρική προστασία) μπορείτε να εκδώσετε ή να ανανεώσετε ηλεκτρονικά την άδεια παραμονής σας.

Ισχύει για όσους υποβάλατε αίτηση διεθνούς προστασίας στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές παραλαβής ή/και εξέτασης έως και 06/06/2013.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: