Ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο (T.DV) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951

Οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και οι αιτούντες διεθνή προστασία μπορείτε να πάρετε το ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο (T.DV) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951.

Ισχύει για όσους υποβάλατε αίτηση διεθνούς προστασίας στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές παραλαβής ή/και εξέτασης έως και 06/06/2013.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: