Βεβαίωση εγγραφής μελών οικογένειας πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ

Οι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ μπορείτε να πάρετε βεβαίωση εγγραφής μελών της οικογένειάς σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: