Βεβαίωση δακτυλοσκόπησης

Οι πολίτες που χρειάζεστε βεβαίωση δακτυλοσκόπησης μπορείτε να εκτυπώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή  σας.

Στη συνέχεια, πηγαίνετε σε Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας σας με την αίτηση, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και 2 φωτογραφίες. 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: