Αντιγράφο φακέλου αποστράτων

Οι απόστρατοι μπορείτε να πάρετε αντίγραφο του φακέλου σας. Κάντε την αίτησή σας ηλεκτρονικά και ενημερωθείτε για την πορεία της με email.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: